В жизнения цикъл на всяка риба има периоди на голяма и малка активност. Рибите, при които това редуване има ярко изразен сезонен характер, се...