loader image

     БЕЗПЛАТНА Доставка за поръчки над 300 лв

Декларация за поверителност

Начало » Декларация за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА pike.bg

Ние държим на поверителността на Вашите лични данни и този документ обяснява как ние събираме, пазим, обработваме, споделямe и прехвърляме Ваши лични данни.

НИЕ ОБРАБОТВАМЕ СЛЕДНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Ако регистрирате потребителски профил или ако извършвате поръчка без регистрация:
Имейл;
Парола;
Лично име
Фамилия;
Телефонен номер;
Пощенски адрес/и;
Адрес/и за доставка;
Данни за поръчките;
Данни, свързани с Любими продукти, ако въведете такива. Когато сте регистрирал/а потребителски профил, тези данни се съхраняват в профила Ви и може да ги разглеждате, променяте или изтривате по всяко време, докато трае тяхното съхранение. Ако отбелязвате Любими продукти без регистриран потребителски профил, след напускане на уебсайта няма вече да виждате какво сте запазил/а като Любими продукти;
Клиентско ID (клиентски номер, който получавате при нас)
Данни, свързани с метод на плащане и с метод на доставка;
Данни за търговски дружества или други организации, свързани с Вас, когато извършвате поръчки от тяхно име или желаете да им бъде издадена фактура;
IP адреси и други онлайн идентификатори
Лични данни от други източници – например от социални приложения, ако сте се регистрирал/а в онлайн магазина ни с Вашия профил от Facebook или Google. В тези случаи ние обработваме само онези Ваши лични данни, които сте предоставил/а и това, с което сте се съгласил/а съгласно условията и политиките на тези платформи;
Данни, свързани с Ваши изоставени и постоянни колички в онлайн магазина;
Списъци с желания, ако сте направили такива;
Оценки на продукти, ако сте дали такива;
Анкети, ако сте участвали в такива като регистриран потребител;
Блог коментари, ако сте направили такива като регистриран потребител.
Обработваме тези лични данни, за да може да получим и изпълним Вашите поръчки (преддоговорно и договорно основание). Предоставянето на тези данни е доброволно, но без тях няма да можем да обработим и изпълним поръчката Ви.
Някои от тези данни обработваме, за да изпълним свои законови задължения, например за да изпълним задълженията си по счетоводното, данъчното или друго законодателство.

 

АКО СТЕ ДАЛИ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ:

Данни, свързани с и необходими за получаването на нашия бюлетин – като минимум е необходим Вашият имейл. Може да оттеглите желанието си за получаване на бюлетина по всяко време, след което ние ще спрем да Ви го изпращаме и няма да обработваме повече тези Ваши лични данни за тази цел;
Данни за здравословното Ви състояние (данни за зрителен статус). Предоставяйки данни за Вашия зрителен статус с цел да получите наши продукти, Вие предоставяте своето съгласие да обработваме тези данни, необходими за заявяване на поръчка, сключване на договор и неговото изпълнение. Може да оттеглите даденото съгласие по всяко време, като оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработването на тези лични данни до оттеглянето на съгласието.

 

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Ако сме получили Вашето съгласие, може да използваме обработваните Ваши лични данни, за да Ви изпращаме продуктови презентации или покани за такива, да Ви уведомяваме за технически иновации и нови продукти, за сезонни кампании, промоции и др. подобни и, ако е позволено от закона, без Ваше съгласие, въз основа на легитимния ни интерес . За целта може да обработваме личните Ви данни, за да преценим Вашите лични предпочитания и интереси и така да Ви изпращаме най-подходящата за Вас информация.
Може да оттеглите даденото от Вас съгласие или да възразите срещу обработването на личните Ви данни за горепосочените цели по всяко време, като последвате указанията, съдържащи се в нашите маркетингови съобщения. В този случай ние няма повече да използваме личните Ви данни за тази цел.

 

АКО САМО РАЗГЛЕЖДАТЕ УЕБСАЙТА:

IP адреси и други онлайн идентификатори
Лични данни от други източници – например от социални приложения. Обработваме само онези Ваши лични данни, които сте предоставил/а и това, с което сте се съгласил/а съгласно условията и политиките на тези източници.

 

ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ УЕБСАЙТЪТ ИЗПОЛЗВА:

Бисквитки
Плъгини, които ползваме, също може да ни предоставят Ваши лични данни.
Може да обработваме личните Ви данни и с оглед легитимния ни интерес от упражняване, установяване или защита на правни претенции.

 

ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние съхраняваме Вашите лични данни за най-късия период който ни е необходим за да изпълним изискванията на законите и нашите бизнес цели.
По-специално, съхраняваме Вашите лични данни в следните срокове:
Данните, свързани с Вашите поръчки – 6 години, считано от датата на поръчката
Изоставени и постоянни колички – 30 дни. След този срок се заличават. Вашето клиентско ID, име, име на компания, IP адрес и всички клиентски полета, свързани със съответната количка;
Списъци с желания – докато ги заличите.След този срок се заличават. Вашето клиентско ID, име, имейл, IP адрес, свързани със съответия списък;
Оценки на продукти – 6 години. След този срок се заличават. Вашето клиентско ID, име, и IP адрес, свързани със съответната оценка;
Анкети – 6 години. След този срок се заличават. Вашето клиентско ID, име, имейл и IP адрес, свързани със съответната анкета;
Блог коментари – 6 години. След този срок се заличават. Вашето клиентско ID, име и IP адрес, свързани със съответния коментар;
Данни, свързани с директен маркетинг – докато оттеглите даденото съгласие или докато възразите срещу обработване на данните Ви за целите на директен маркетинг;
Данните Ви като клиент – 6 години след последната поръчка
Може да пазим личните Ви данни и за по-дълъг период ако се изисква от закон или с оглед наш легитимен интерес или легитимен интерес на трето лица, ако не е забранено от закона, като например, но не само, за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние споделяме Вашите лични данни с:
Куриерски компании – споделяме Вашите имена, телефонен номер, адреси, пощенски код, избор на куриерски офис.
Платежни системи и банки, когато извършите плащане с карта или по банков път. Номерът на Вашата дебитна или кредитна карта се въвежда от Вас лично в сигурна платежна страница на оператора, и ние нямаме достъп и не я записваме в нашия онлайн магазин.
Социални медии, като Facebook, Google, Instagram, Twitter и други социални медии и платформи, съгласно политиките, с които сте се съгласили при регистрация в тези платформи.
Трети страни които са наши партньори за нуждите на онлайн магазина, като например, но не само, други софтуерни компании/разработчици.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ И ТРЕТИ СТРАНИ НАШИ ПАРТНЬОРИ

За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата:
Facebook login
Google+ login
Google Analytics
Google Tag Manager
Facebook Event Tkinracg
Instragram login
Twitter login и др.
Бисквитките са малки текстови файлове които се записват в паметта на уеб браузера или устройството, което ползвате, за да посетите нашия онлайн магазин. Ние използваме бисквитки като те имат различни категории:
За опериране на сайта: без тези сайта няма да може да оперира коректно и Вие няма да можете ползвате поръчковия процес
За проследяване и анализ на работата на сайта
Рекламни и за таргетиране

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Според GDPR – Общия регламент за защита на личните данни Вие имате определени права във връзка със защитата на личните данни.
Ако не сте съгласни с който и да е въпрос по отношение на Вашите лични данни имате право да подадете оплакване към службата за защита на личните данни във Вашата държава. За България моля да се обърнете към “Комисия за защита на личните данни”.
За всяко едно от Вашите права моля да отправите писмено запитване до нашия пощенски адрес или email адрес.

По-конкретно, Вашите права относно обработваните от нас лични данни са следните:
-право на достъп до личните данни, които обработваме за Вас и да получите копие от тях;
-право да искате от нас коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни;
-право да искате ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и GDPR случаи;
-право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това;
-право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директен маркетинг;
-право да възразите срещу обработването на лични данни при определените от закона условия.
-право, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като законосъобразността на обработването на данните Ви до оттеглянето не се засяга;
-право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно четим формат, който е общоупотребяван;
-право да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или до съда, в случай че са налице предпоставките за това.
Може да откажем пълно или частично упражняването на горепосочените Ви права в случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни.
Право на жалба или молба до Комисия за защита на личните данни или до съда.
Имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в законоустановения срок.

 

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПРОФИЛИРАНЕ

За целите на директния маркетинг може да прилагаме профилиране, така че да Ви адресираме с най-подходящата за Вас информация относно нашите продукти или услуги, както и за да проучваме нивото на клиентската удовлетвореност или да разработваме или усъвършенстваме наши продукти или услуги. Обработването на лични данни, включващо „профилиране“, се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към икономическото Ви състояние, здравето, личните Ви предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението Ви и се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на GDPR.
Ако участвате в организирани от нас томболи или в други дейности, при които определяме победител на случаен принцип, или в други организирани от нас дейности с подобен ефект, може да сте обект на изцяло автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, например теглене на жребий с електронни средства. Във всеки случай на вземане на изцяло автоматизирано решение Вие ще бъдете предварително уведомени за прилагането на такова и ще Ви предоставим съществена информация за използваната логика и за значението и предвидените последствия от такова решение за Вас.
С цел бързина при предоставянето на услуги, може да използваме и други технически възможности за автоматизирано вземане на решения. В случай че при обработване на Вашите лични данни бъде приложена автоматизирана обработка, ние Ви информираме за това. Обработването на лични данни, включващо „профилиране“, което се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към икономическото Ви състояние, здравето, личните Ви предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението Ви, се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

При автоматизираното вземане на решения спрямо Вас и при профилирането, ние:
-използваме подходящи процедури за извършване на автоматизираното вземане на решения, респ. профилирането;
-прилагаме съответните технически и организационни мерки, като гарантираме, че факторите, които водят до неточности в личните данни, се коригират, а рискът от грешки е сведен до минимум;
-защитаваме личните данни по начин, който отчита потенциалните заплахи за интересите и правата Ви и който не поражда ефект на дискриминация въз основа на раса или етнически произход, политически възгледи, вероизповедание или убеждения, членство в синдикални организации, генетичен или здравен статус или сексуална ориентация или от който не произтичат мерки с такъв ефект.

 

0
    0
    Вашата поръчка
    Вашата количка е празнаВърни се в магазин